Lektion 4 - Att förebygga och hantera problemsituationer

Föräldratips

PDF iconTips för att hantera känsloutbrott (pdf)

PDF iconTips för att hantera aggressivt beteende (pdf)

Fördjupande material och länkar

PDF iconGemensam problemlösning (pdf)

PDF iconAtt samtala med barn och ungdomar som har ASD (pdf)

Litteraturtips

​Explosiva barn - ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar, Ross Greene

> Låna boken "Explosiva barn" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)

Barn som bråkar - att hantera känslostarka barn, Bo Hejlskov Elvén & Tina Wiman

> Låna boken "Barn som bråkar" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)

> Låna "Barn som bråkar" som e-bok (biblioteket.stockholm.se)