Lektion 1 - Om ASD och adhd

Föräldratips

PDF iconSömntips för unga med adhd (pdf)

Fördjupande material och länkar

PDF iconFolder om Adhd-center (pdf)

PDF iconFolder om Aspergercenter (pdf)

PDF icon Diagnoskriterierna vid adhd enligt DSM-5 (pdf)

> Diagnoskriterier för ASD enligt DSM-5

PDF iconVad är adhd? (pdf)

PDF iconVad är add? (pdf)
PDF iconVad är ASD? (pdf)

PDF iconTips på appar för sömn och återhämtning (pdf)

Perceptionsproblem skapar stress

> Till Autismforum, perceptionsproblem skapar stress

Autismforum, Habilitering & Hälsa

> Till Autismforum

PDF iconFlickor med adhd (pdf)

PDF iconFlickor med Aspergers syndrom (pdf)

Information från Läkemedelsverket

> Till lakemedelverket.se/adhd 

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Om du är missnöjd med vården

> Till Socialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

Regionalt vårdprogram vid adhd, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

> Till det regionala vårdprogrammet vid adhd (pdf via psykiatristod.se)

Lista över Habiliteringscenter för barn och ungdomar i Stockholm

PDF iconLista över Habiliteringscenter i Stockholm (pdf)

PDF iconAnsökan habiliteringscenter (pdf)

Kartläggningsformulär att fylla i inför första samtal på habiliteringscenter

PDF iconKartläggningsformulär habiliteringscenter

Litteraturtips

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

​> Låna boken "Flickor med adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)