Lektion 5 - Samhällets stöd

Föräldratips

PDF iconTips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

PDF iconTips för en bra fritid (pdf)

PDF iconTips för att få skolloven att fungera (pdf)

Samhällets stöd

Att hitta rätt! En översikt över vart man ska vända sig för att få rätt hjälp

När tonåringen blir myndig

> Till 1177's information om när barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir 18 år (1177.se)

> Till habiliteringens Guide till vuxenlivet

LSS och Försäkringskassan

Folder med information om LSS från Hablitering & Hälsa

> Till infomationsfolder om Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

Försäkringskassans information om kontaktdagar

> Till Försäkningskassans information om kontaktdagar

Omvårdnadsbidrag (ersätter vårdbidraget från och med 2019)

> Till Försäkringskassans webbplats med information om omvårdnadsbidrag​

PDF iconAdhd-centers tips vid ansökan om vårdbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

Föräldrar med barn som har fyllt 12 år men ännu inte 16 år kan ansöka om möjlighet att vabba för äldre barn. Kontakta Försäkringskassan eller följ länken nedan och scrolla ned till rubriken "Vanliga frågor" för mer information.

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Skola

Två checklistor för att tydliggöra vad man behöver i skolan

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

Information att ge till lärare om Aspergers syndrom

Checklista vid bedömning av skola

Skolverkets faktablad om rätt till anpassningar och särskilt stöd i skolan

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

Tips från en förälder om vad som kan vara bra att informera skolan om

Om man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

Webbutbildning av Specialpedagogiska skolmyndigheten

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

Mer material

> Läs mer under fliken "Om skolan"

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat en frågetjänst kring skola och samhällets stöd och en vägledare för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt anhöriga.

> Till Habiliteringens resurscenters frågetjänst
> Information om Habiliteringens resurscenters vägledare

Fritid

PDF iconAtt vara tränare till barn och unga med adhd (pdf)

> Tips och trix till tränare när det gäller NPF (pdf via Svenskalag.se)

> Ishockeyförbundets skrift om NPF med tips till tränare (pdf via Swehockey.se)

> Till Fritidsnätet - Webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för dig som behöver extra stöd

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

PDF iconLitteratur och webbplatser om adhd (pdf)

Böckerna som tipsas om i litteraturtipsbroschyren här ovan går att låna via Forum funktionshinders bibliotek:

>Träfflista i bibliotekets katalog med Adhd-centers litteraturtips

​Aspergercenters samlade tips på litteratur

Efter avslutad kurs