Lektion 1 - Om ASD och adhd

Fördjupande material och länkar

> Till Diagnosinformation

> Till Fördjupande material om sömn

> Till Stöd och behandling från sjukvården

> Till Litteraturtips

Diagnosinformation

Funka olika - podden om livet med funktionsnedsättning

Funka olika är en podd om livet med funktionsnedsättning. Podden har ett flertal avsnitt om adhd och autism. Podden är skapad av Habiliteringens resurscenter.

> Till podden Funka olika

Om adhd/add

PDF icon Diagnoskriterierna vid adhd enligt DSM-5 (pdf)

Om ASD

Autismforum, Habilitering & Hälsa

På Autismforum kan du läsa om autism och om stöd och insatser som är vanliga vid autism.

> Diagnoskriterier för ASD enligt DSM-5 (autismforum.se)

> Om autism (autismforum.se)

Fördjupande material om ASD

> Perceptionsproblem skapar stress (autismforum.se)

Fördjupande material om flickor:

PDF iconFlickor med Aspergers syndrom, Infoteket om funktionshinder Region Uppsala (pdf)

Fördjupande filmklipp - Svenny Kopp på UR föräldrar

I filmen berättar Svenny Kopp, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, om sin forskning.

> Till filmen "Tjejer med adhd eller autism upptäcks senare" (ur.se/foraldrar)

Fördjupande material om tonårshjärnan:

PDF icon Tonårshjärnan (pdf)

Artikel om tonårshjärnan, maj 2009, Uppsala Nya Tidning:
PDF iconTonårshjärnan styrs av känslor (pdf)

Fördjupande material om sömn

Adhd-centers föräldratips

PDF icon Sömntips för unga med adhd (pdf)

> Till samtliga föräldratips från Adhd-center  

Habiliteringens resurscenters tipssamling

PDF iconTips på appar för sömn och återhämtning (pdf)

Stöd och behandling från sjukvården

Regionalt vårdprogram vid adhd, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

> Till det regionala vårdprogrammet vid adhd (pdf via psykiatristod.se)

Medicinering vid adhd/add

Information från Läkemedelsverket

> Till lakemedelverket.se/adhd 

Tips om Adhd-centers temaföreläsning: Läkemedelsbehandling vid adhd

På Adhd-center arbetar ingen läkare och vi har inte möjlighet att svara på frågor om läkemedelsbehandling vid adhd. Varje termin tar vi därför in en läkare som föreläser om detta. Mer information finns i kursguide och kursbokningssystemet PingPong.

> Till kursguide och kursanmälan

> Till fliken "medicinering" på Adhd-centers hemsida

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Lista över lokala Habiliteringscenter (HC) för barn och ungdomar i Stockholm

PDF iconAnsökan habiliteringscenter (pdf)

Kartläggningsformulär att fylla i inför första samtal på lokalt Habiliteringscenter (HC):

Om du är missnöjd med vården

> Till 1177 Vårdguidens sida "Om du inte är nöjd med vården" (1177.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

> Till Socialstyrelsens sida "Om du inte är nöjd med vården" (socialstyrelsen.se)

> Foldern "Inte nöjd med vården?" från Socialstyrelsen (länk till PDF på socialstyrelsen.se)

Litteraturtips

Om adhd/add:

> Till Adhd-centers samlade litteraturtips (länk till PDF på hemsidan)

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

Låna boken "Flickor med adhd" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

Föräldraboken om adhd, Lena Westholm

> Låna boken "Föräldraboken om adhd" på något av landstingsbiblioteken (biblioteken.sll.se)

Om ASD:

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter har samlat litteraturtips på sin hemsida.

> Till Habiliteringens kurs- och kunskapscenters litteraturtips (länk till PDF på deras hemsida)

> Klicka här för att komma högst upp på sidan