Lektion 5 - Samhällets stöd

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat en frågetjänst kring skola och samhällets stöd och en vägledare för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt anhöriga.

> Till Habiliteringens resurscenters frågetjänst
> Information om Habiliteringens resurscenters vägledare

Föräldratips

PDF iconTips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

PDF iconTips för att få skolloven att fungera (pdf)

Att hitta rätt - adhd!

En översikt av vart man ska vända sig för att få rätt hjälp:

PDF iconAtt hitta rätt - adhd (pdf)

> Till Adhd-centers flik om behandling och stöd vid adhd
 

Skola

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

> Läs mer under fliken "Om skolan"

För skolpersonal:

> Studiepaket till pedagoger (spsm.se)
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas.

Föreläsningen hålls två gånger vårterminen 2019:
onsdag 10/4 kl.13.30-16.30
onsdag 19/6 kl.13.30-16.30

Föreläsningen är kostnadsfri. Föranmälan krävs och kan göras genom Habilitering & Hälsas kalendarium.

> Till Habilitering & Hälsas kalendarium

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"
 

Samhällets stöd

Stöd från Försäkringskassan:

Omvårdnadsbidrag (ersätter vårdbidraget från och med 1 januari 2019)

> Till Försäkringskassans webbplats med information om omvårdnadsbidrag (forsakringskassan.se)​

PDF iconAdhd-centers tips vid ansökan om vårdbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

Det finns möjlighet att ansöka om ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. För mer information om detta rekommenderar vi föräldrar att kontakta Försäkringskassan för förhandsbesked samt att läsa mer på Försäkringskassans hemsida:

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB (forsakringskassan.se)
 

Stöd från sjukvården

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Om du är missnöjd med vården

PDF iconSocialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (pdf)

> Om du inte är nöjd med vården (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)
 

Efter avslutad kurs

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

PDF iconLitteratur och webbplatser om adhd (pdf)

Böckerna som tipsas om i litteraturtipsbroschyren går att låna via Habiliteringens resurscenters bibliotek: 

> Mer information om Habiliteringens resurscenters bibliotek