Lektion 5 - Samhällets stöd

Föräldratips

PDF iconTips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

PDF iconTips för att få skolloven att fungera (pdf)

Skola

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

> Läs mer under fliken "Om skolan"

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"

Forum Funktionshinder - Frågetjänst och vägledare kring skola och samhällets stöd

> Till Forum Funktionshinders hemsida

Vårdbidrag 

> Till Försäkringskassans webbplats med information om vårdbidrag

PDF iconAdhd-centers tips vid ansökan om vårdbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

Föräldrar med barn som har fyllt 12 år men ännu inte 16 år kan ansöka om möjlighet att vabba för äldre barn. Kontakta Försäkringskassan eller följ länken nedan och scrolla ned till rubriken "Vanliga frågor" för mer information.

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Samhällets stöd

Att hitta rätt - adhd! En översikt av vart man ska vända sig för att få rätt hjälp

PDF iconAtt hitta rätt - adhd (pdf)

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se) 

Om du är missnöjd med vården

> Till Socialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

När tonåringen blir myndig

> Till 1177's information om när barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir 18 år (1177.se)

> Till habiliteringens Guide till vuxenlivet

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

PDF iconLitteratur och webbplatser om adhd (pdf)

Böckerna som tipsas om i litteraturtips-broschyren går att låna via Forum funktionshinders bibliotek:

>Träfflista i bibliotekets katalog med Adhd-centers litteraturtips

Föreläsningstips

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas. Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan.

Föreläsningen hålls tisdag 4/12 kl.13.30-16.30

Plats: Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5

För frågor mejla: forumfunktionshinder.slso@sll.se

Efter avslutad kurs