Lektion 1 - Värt att veta om adhd

Fördjupande material och länkar

Regionalt vårdprogram vid adhd, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

> Till det regionala vårdprogrammet vid adhd (pdf via psykiatristod.se)

När tonåringen blir myndig

> Till 1177's information om när barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir 18 år (1177.se)

> Till habiliteringens Guide till vuxenlivet

Litteraturtips

Föräldraboken om adhd, Lena Westholm

> Låna boken "Föräldraboken om adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

​> Låna boken "Flickor med adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)