Grundkurs om adhd för föräldrar till tonåringar 13-17 år

Välj aktuell lektion i menyn för att ta del av tillhörande material

Åhörarkopior till powerpoint-bilderna delas ut när du deltar på lektionen.