Lektion 5 - Samhällets stöd

Föräldratips

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

Skola

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

> Läs mer under fliken "Om skolan"

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"

Forum Funktionshinder - Frågetjänst och vägledare kring skola och samhällets stöd

> Till Forum Funktionshinders hemsida

Försäkringskassan

Vårdbidrag 

> Till Försäkringskassans webbplats med information om vårdbidrag

Vård av barn -  VAB

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Samhällets stöd

Att hitta rätt - adhd! En översikt över vart man ska vända sig för att få rätt hjälp

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Om du är missnöjd med vården

> Till Socialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

Böckerna som tipsas om i litteraturtips-broschyren går att låna via Forum funktionshinders bibliotek:

>Träfflista i bibliotekets katalog med Adhd-centers litteraturtips

Föreläsningstips

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas. Föreläsningen är kostnadsfri och kräver ingen föranmälan.

Föreläsningen hålls tisdag 4/12 kl.13.30-16.30

Plats: Rörstrands konferenscenter, Rörstrandsgatan 5

För frågor mejla: forumfunktionshinder.slso@sll.se

Efter avslutad kurs