Lektion 5. Samhällets stöd

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat:
- Frågetjänst kring skola och samhällets stöd 
- En vägledare för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt anhöriga.

> Till Habiliteringens resurscenters frågetjänst
> Information om Habiliteringens resurscenters vägledare

Fördjupande material och länkar

> Till Adhd-centers föräldratips för lektion 5  

> Till Tips och länkar om skolan

> Till Övrigt stöd från samhället

> Till Efter avslutad kurs

> Till Litteraturtips

Föräldratips för lektion 5

PDF icon Tips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF icon Tips för läxläsning (pdf)

PDF icon Tips för att få skolloven att fungera (pdf)

> Till samtliga föräldratips från Adhd-center

Tips och länkar om skolan

En checklista för att tydliggöra vad man behöver i skolan

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

Skolverkets faktablad om rätt till anpassningar och särskilt stöd i skolan

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

Om man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

Mer om skolan på Adhd-centers hemsida

> Läs mer under fliken "Om skolan"

För skolpersonal:

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas. Läs mer under fliken "För yrkesverksamma" (se länk nedan).

Mer information och länkar för skolpersonal finns på Adhd-centers hemsida

> Till fliken "För yrkesverksamma"

Övrigt stöd från samhället

Att hitta rätt!

En informationskarta över vart man kan vända sig i olika frågor när det gäller adhd:

> Till Adhd-centers flik om behandling och stöd vid adhd

Stöd från Försäkringskassan:

Omvårdnadsbidrag (ersätter vårdbidraget från och med 2019)

> Till Försäkringskassans webbplats med information om omvårdnadsbidrag​

PDF icon Adhd-centers tips vid ansökan om omvårdnadsbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Det finns möjlighet att ansöka om ersättning för VAB även för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. För mer information om detta rekommenderar vi föräldrar att kontakta Försäkringskassan för förhandsbesked samt att läsa mer på Försäkringskassans hemsida.

SIP - samordnad individuell plan

Läs mer om SIP och se filmen "SIP på tre minuter" på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) hemsida:

> Till "Samordnad individuell plan, SIP" (skl.se)

Stöd från sjukvården:

Om Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Om du är missnöjd med vården

PDF iconSocialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (pdf)

> Om du inte är nöjd med vården (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

Efter avslutad kurs

PDF icon Brev till mig själv - efter Grundkurs om adhd för föräldrar till yngre barn (pdf)

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

Böckerna som tipsas om i litteraturtipsbroschyren går att låna via Habiliteringens resurscenters bibliotek: 

> Mer information om Habiliteringens resurscenters bibliotek

> Klicka här för att komma högst upp på sidan