Lektion 5 - Samhällets stöd

Föräldratips

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

Skola

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

> Läs mer under fliken "Om skolan"

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat en frågetjänst kring skola och samhällets stöd och en vägledare för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt anhöriga.

> Till Habiliteringens resurscenters frågetjänst
> Information om Habiliteringens resurscenters vägledare

Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag (ersätter vårdbidraget från och med 2019)

> Till Försäkringskassans webbplats med information om omvårdnadsbidrag​

Vård av barn -  VAB

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Samhällets stöd

Att hitta rätt - adhd! En översikt över vart man ska vända sig för att få rätt hjälp

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Om du är missnöjd med vården

> Till Socialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

Böckerna som tipsas om i litteraturtips-broschyren går att låna via Forum funktionshinders bibliotek:

>Träfflista i bibliotekets katalog med Adhd-centers litteraturtips

Föreläsningstips

Öppen föreläsning: Arbeta med unga som har adhd

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas. Föreläsningen är kostnadsfri. Föranmälan krävs och kan göras genom Habilitering & Hälsas kalendarium.

Föreläsningen hålls två gånger vårterminen 2019:
onsdag 10/4 kl.13.30-16.30
onsdag 19/6 kl.13.30-16.30

> Mer information finns under fliken "För yrkesverksamma".

Efter avslutad kurs

PDF iconBrev till mig själv - efter Grundkurs om adhd fldr barn