Lektion 1

Fördjupande material och länkar

Information från Läkemedelsverket

> Till lakemedelverket.se/adhd 

Regionalt vårdprogram vid ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

> Till det regionala vårdprogrammet vid adhd (pdf via psykiatristod.se)

Litteraturtips

Föräldraboken om adhd, Lena Westholm

> Låna boken "Föräldraboken om adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

> Låna boken "Flickor med adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)