Lektion 5 - Samhällets stöd

Föräldratips

PDF iconTips för att samarbeta med förskola och skola (pdf)

PDF iconTips för läxläsning (pdf)

PDF iconTips för en bra fritid (pdf)

PDF iconTips för att få skolloven att fungera (pdf)

Skola

PDF iconSå här skulle jag vilja ha det i skolan (pdf)

PDF iconMer om... Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd (pdf)

PDF iconOm man som förälder är missnöjd med sitt barns skolsituation (pdf)

> Studiepaket till pedagoger
Gratis kompetensutveckling online framtaget av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för pedagoger som möter barn med neuropsykiatriska diagnoser. Studiepaketet är uppdelat i moment och består av bl.a. filmer och föreläsningar. 

> Läs mer under fliken "Om skolan"

> Tipsa skolpersonal om fliken "För yrkesverksamma"

Habiliteringens resurscenter 

Habiliteringens resurscenter ger information och rådgivning till alla som vill veta mer om funktionsnedsättningar, om kommunikativt och kognitivt stöd och om samhällets övriga stöd.

Habiliteringens resurscenter erbjuder bland annat en frågetjänst kring skola och samhällets stöd och en vägledare för personer med neuropsykiatrisk diagnos samt anhöriga.

> Till Habiliteringens resurscenters frågetjänst
> Information om Habiliteringens resurscenters vägledare

Fritid

PDF iconAtt vara tränare till barn och unga med adhd (pdf)

> Tips och trix till tränare när det gäller NPF (pdf via Svenskalag.se)

> Ishockeyförbundets skrift om NPF med tips till tränare (pdf via Swehockey.se)

> Till Fritidsnätet - Webbtjänst för att hitta fritidsaktiviteter för dig som behöver extra stöd

​Försäkringskassan

Omvårdnadsbidrag (ersätter vårdbidraget från och med 1 januari 2019)

> Till Försäkringskassans webbplats med information om omvårdnadsbidrag (forsakringskassan.se)​

PDF iconAdhd-centers tips vid ansökan om omvårdnadsbidrag (pdf)

Vård av barn -  VAB

Det finns möjlighet att ansöka om ersättning för VAB för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. För mer information om detta rekommenderar vi föräldrar att kontakta Försäkringskassan för förhandsbesked samt att läsa mer på Försäkringskassans hemsida:

> Till Försäkringskassans webbplats med information om VAB

Samhällets stöd

Att hitta rätt - adhd!

En informationskarta över vart man kan vända sig i olika frågor när det gäller adhd:

Litteraturtips

Adhd-centers samlade tips på litteratur och webbplatser om adhd

PDF iconLitteratur och webbplatser om adhd (pdf)

Böckerna som tipsas om i litteraturtips-broschyren går att låna via Forum funktionshinders bibliotek:

>Träfflista i bibliotekets katalog med Adhd-centers litteraturtips

Föreläsningstips

Föreläsningen vänder sig till pedagoger, fritidspersonal, tränare och andra som möter barn och ungdomar med adhd i sitt yrke. Föreläsningen ger grundläggande kunskap om diagnosen med fokus på strategier som kan underlätta för den unga att lyckas. Läs mer under fliken "För yrkesverksamma" (se länk nedan).

> Till fliken "För yrkesverksamma".

Efter avslutad kurs