Lektion 1 - Värt att veta om add


Föräldratips

PDF iconSömntips för barn med adhd/add (pdf)

Fördjupande material och länkar

PDF icon Diagnoskriterierna vid adhd enligt DSM-5 (pdf) 

Information från Läkemedelsverket

> Till lakemedelverket.se/adhd 

Om Barn- och ungdomspsykiatrin - BUP

> Till 1177's information om BUP, vilken hjälp man kan få och hur det går till att komma dit (1177.se)

Om du är missnöjd med vården

> Till Socialstyrelsens broschyr "Inte nöjd med vården?" (socialstyrelsen.se)

> Till Patientnämnden i Stockholm (sll.se)

Regionalt vårdprogram vid adhd, lindrig utvecklingsstörning och 
autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna

> Till det regionala vårdprogrammet vid adhd (pdf via psykiatristod.se)

Litteraturtips

Föräldraboken om adhd, Lena Westholm

> Låna boken "Föräldraboken om adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)

Flickor med adhd - Kathleen G Nadeau, Elen B Littman, Patricia O Quinn

​> Låna boken "Flickor med adhd" på något av landstingsbiblioteken (sllbiblioteken.se)