Utredning

Vart vänder jag mig för en adhd-utredning?

Barn och ungdomar

Om du som förälder tror att ditt barn har adhd och behöver hjälp, vänd dig i första hand till:

  • Barnavårdscentralen om ditt barn är under sex år
  • Skolans elevhälsoteam genom skolsköterskan om ditt barn är över sex år

Du kan även kontakta:

  • En barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM
  • En barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, BUP

Då kan ditt barn få en första bedömning. Sedan inleds eventuellt en utredning av barnet.

Vuxna

Som vuxen kan du vända sig till en vårdcentral eller till en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för att få kontakt med en läkare eller psykolog. Där kan du få en första bedömning. En eventuell utredning görs därefter oftast på en psykiatrisk mottagning. 

>Mer om hur neuropsykiatrisk utredning för vuxna går till (1177.se)

Kontaktuppgifter till vårdgivare och mer information om hur en utredning brukar gå till hittar du på www.1177.se. Sök på adhd.

> Läs mer om utredning vid adhd hos barn/unga i Socialstyrelsens broschyr (pdf)

> Läs mer om utredning vid adhd hos vuxna i Socialstyrelsens broschyr (pdf)