Sömn

Vilken hjälp finns att få vid sömnsvårigheter?

Sömnproblem är vanligt förekommande hos personer med adhd och kan försämra livskvaliten samt adhd-symtomen. Det finns flera sätt att försöka främja en bättre sömnkvalité.

Sömnhygien

Ett sätt att försöka förbättra sin sömn är att tillämpa riktlinjer utifrån bra sömnhygien. Det inkluderar bland annat en sovrumsmiljö som främjar god sömn, bra sömnvanor samt undvikanden av sömnstörande inslag.

Melatonin

Melatonin är kroppens eget sömnhormon som påverkar vår upplevelse av vakenhet och sömnighet. I vissa fall kan det hjälpa att ta melatonin för att öka upplevelsen av trötthet inför läggning och underlätta insomningen. Många personer med adhd känner sig hjälpta av att ta melatonin, särskilt de som har svårt att varva ner och uppleva trötthet på kvällar.

Tunga täcken

Så kallade tunga täcken (kedje-, fiber- och bolltäcken) är ett hjälpmedel som kan hjälpa till med både insomningen samt bidra till en bättre sömnkvalité. Täckets tyngd samt form kan understödja upplevelsen av att vara omsluten vilket har en positiv påverkan för många. Täckena finns i olika vikter och storlekar och vilken sort som passar bäst är individuellt och bör prövas ut för optimal effekt. 

Vart kan jag vända mig?

Barn och ungdomar kan få hjälp med sömnhygien vid vissa vårdcentraler, barn-och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) samt i vissa fall genom barn och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP).

Vuxna kan få hjälp med sömnhygien via vissa vårdcentraler och vuxenpsykiatriska mottagningar.

Tunga täcken förskrivs av arbetsterapeuter.

Melatonin förskrivs av läkare.

> Läs mer om sömn och sömntips vid adhd på självhjälppåvägen.se