Hjälpmedel

Vart vänder jag mig för att få hjälpmedel?  

Hjälpmedel är en form av kognitivt stöd, som gör det lättare att minnas, planera, passa tider, hitta, komma igång och avsluta. Kognitivt stöd kan vara allt från enkla lösningar såsom ett planeringsschema till tekniska eller mer avancerade produkter som appar till smartphones och tyngdtäcken. För att få vägledning i vilken typ av kognitivt stöd du kan behöva och få hjälpmedel förskrivna behöver du träffa en arbetsterapeut.

Så här får du kontakt med en arbetsterapeut:

För barn och unga under 18 år finns arbetsterapeuter knutna till vissa vårdcentraler, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, neuropsykiatriska utredningsteam och BUP-mottagningar. Vuxna som vill träffa en arbetsterapeut kan vända sig till en vårdcentral som har en arbetsterapeut knuten till sig eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 

Det krävs ingen remiss för att få kontakt med en arbetsterapeut på vårdcentral. Till andra mottagningar kan det krävas remiss.
 

>Läs mer om olika kognitiva hjälpmedel och hur man går tillväga för att få ett hjälpmedel förskrivet (1177.se)

>Hitta ett hjälpmedel och en mottagning som förskriver (1177.se)

>Läs mer om kognitivt stöd och få tips på hjälpmedel och appar