Ansöka till Adhd-center

Här hittar du information om hur det går till att ansöka till oss och vad som händer efter att ansökan är inskickad.

För att kunna ta del av vårt utbud behövs en fastställd adhd-diagnos

Våra insatser ges i form av kurser, föreläsningar och andra gruppaktiviteter.
> Läs mer om Adhd-centers verksamhet

Så här gör du för att ansöka till Adhd-center

Barn och tonåringar (3-17 år)

Du som är förälder till ett barn/tonåring (3 - 17 år) med fastställd adhd-diagnos skickar in en ansökningsblankett till oss, adressen finns på blanketten. Obs! Skicka aldrig ansökningshandlingar till oss per e-post eftersom e-posten inte omfattas av sekretesslagstiftning.

Du kan ladda ned ansökningsblankett här:

När ditt barn fyller 18 år skrivs ni ut från Adhd-center. Ditt barn kan då skicka in en egen ansökan för att kunna ta del av utbudet som erbjuds till unga vuxna. 

Unga vuxna (18-25 år)

Du som är ung vuxen med fastställd adhd-diagnos skickar in en egen ansökningsblankett till oss, adressen finns på blanketten. Obs! Skicka aldrig ansökningshandlingar till oss per e-post eftersom e-post inte omfattas av sekretesslagstiftning.

Du kan ladda ned din ansökningsblankett här:

Över 25 år?

Du som är över 25 år med adhd kan få utbildning i vardagsstrategier, råd, stöd och behandling via den vuxenpsykiatriska öppenvården.
> Mer information om stöd och behandling vid adhd för vuxna (1177.se)

Efter ansökan

När din ansökan har kommit in och beviljats bjuds du in till en välkomstträff i grupp. Där får du veta mer om vårt utbud. Efter välkomstträffen får du inloggningsuppgifter skickade E-postadressen som du som vårdnadshavare eller ung vuxen har angivit ansökan. Då kan du börja anmäla dig själv och närstående till våra kurser och föreläsningar.

> Till Adhd-centers kursprogram

Avregistrering

Om du inte har varit i kontakt med Adhd-center på två år blir ditt barn respektive du som ung vuxen avregistrerad från Adhd-center. Du är välkommen att skicka in en ny ansökan till oss om du vill ta del av vårt utbud igen.